Sloop

Over de renovatie of sloop 


Op het moment van schrijven is het december 2022 en het kan u haast niet ontgaan zijn dat er nog al wat staat te gebeuren in de komende jaren op het gebied van nieuwbouw, renovatie en sloop in onze buurt.

Er hebben al een aantal ontmoetingsmomenten plaatsgevonden waarin Waterweg Wonen heeft aangegeven wat de plannen zijn, namelijk gedeeltelijk sloop en gedeeltelijk renovatie. Dit willen zij "samen doen" met de bewoners onder het motto "Maak Muwi Mooier" MUWI staat in deze voor de naam van onze wijk en is afgeleid uit de bouwstijl van de aannnemers Muis en de Winter. Er waren twee van dit soort buurten MUWI 1, dat zijn wij en MUWI 2 welke jaren geleden al in zijn geheel vervangen is door nieuwbouw. Hoe dan ook het lijkt er nu toch echt op dat er echt wat gaat gebeuren. Zeker is er nog niets. En concrete plannen zijn er ook niet maar wel ideeën. Waar wij als bewonersvereniging aan vast houden is de belofte van Waterweg Wonen dat we voor 2026 ons huis niet uit hoeven. De Ideeën zijn er om kleine delen van onze wijk te slopen en delen van onze wijk te renoveren. De nieuwe situatie zou er dan ongeveer uit moeten zien als de hierbovenstaande afbeelding.

Omdat het volgens Waterweg Wonen nog geen concrete plannen zijn en er eerst nog met diverse partijen zoals de Gemeente Vlaardingen gesproken moet worden, kunnen zij op dit moment de meeste echt belangrijke vragen van bewoners nog niet beantwoorden. Vragen zoals welke huizen worden gesloopt en welke worden gerenoveerd? Waar in de wijk wordt begonnen met de sloop of renovatie? Wanneer moet ik mijn huis uit? Wanneer kom ik in aanmerking voor een verhuis premie?.

De onzekerheid over dit soort zaken geeft nogal wat onrust onder bewoners want

het is nogal wat dat er staat te gebeuren de komende jaren. Wat er ook gaat gebeuren het is aannnemelijk dat je als bewoner van onze wijk vanaf 2026 zal moeten gaan verhuizen afhankelijk van waar er word begonnen met renoveren of slopen. Het is waarschijnlijk dat je ook bij renovatie de woning moet verlaten en het is nog maar de vraag of je weer in je eigen woning terug komt. Voor sommige bewoners is dit een mooie kans om door te stromen naar een betere woning en anderen willen absoluut niet weg en willen hun huis niet verlaten. Iedereen heeft zo zijn eigen idee erover.

Hoe dan ook, de kop is er af. We zullen er het beste van moeten maken.

Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte op deze site en als medebewoners van deze wijk proberen we samen met u onze gezamenlijke belangen zo goed mogelijk te behartigen. 

Zodra er ook maar iets zeker is dan kun u dat onder andere hier lezen, laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt om de onrust onder de veelal kwetsbare  bewoners weg te nemen.