terugblik door camien

Terugblik op het achterliggende jaar 2020.


Als bestuur zijn wij een aantal keren bij elkaar geweest, ook

met de wijkagent, Waterweg Wonen, de wijkcoördinator en

eventuele genodigden.

Naast de zittende bestuursleden is het bestuur ook

uitgebreid.


Na afloop van bijeenkomsten van beide samenstellingen

is aan alle geïnteresseerden uit de wijk die op

de geïnteresserden lijst staan een verslag gestuurd zodat

ook zij op de hoogte blijven van de overleggen.

Wij zijn erg blij mee dat deze lijst steeds langer aan het worden is.


Dit jaar is de website van de bewonersvereniging

de lucht in gegaan en ook een facebookpagina,

facebook: bewonersverenigingmuwi1

website:


Bestuursleden zijn in oktober bij Waterweg Wonen

geweest en  hebben  o.a. Allard van der Scheer, met

Xos en Ellen gesproken.

Voor ons was dit een constructief gesprek. U hoort

hier nog nader over.


We hebben niet alleen vergaderd maar zijn ook de

wijk in geweest. die

Er is een zeer succesvolle schoonmaakactie geweest door enthousiaste

mensen en jongeren. We gaan hier zeker mee door


De burgemeester heeft met een aantal mensen in

de wijk gelopen, w.o. wijkbewoners en leden van De Babber.

Ook beeft onze wijkagent, vergezeld van bewoners en

de Babber kennis gemaakt met dit gedeelte van zijn wijk.

Er is door mensen uit de wijk samen met gemeente, Waterweg

Wonen en anderen een wijkschouw gehouden zodat nu

duidelijk is wat pijnpunten zijn. We gaan hiermee aan

de slag.

In de bomenwig aan de Meidoornstraat is door de gemeente

een hondenuitlaatgebied gepland. Dit stuitte op bezwaren

bij bewoners. Bestuursleden van Muwi ! zijn hierbij betrok-

ken en volgen de ontwikkelingen nauw gezet, dragen

ook positieve bijdragen aan.


Tijdens de diverse overleggen en schouwen/rondleidingen

is de gevelvervuiling in onze wijk aan de orde gekomen.

Dit heeft ertoe geleid dat in de maand november de

gevels gereinigd zullen worden, ook de balkons.

(juiste planning was op het moment van schrijven

nog niet bekend.


Al met al kunnen terugkijken op een productief jaar en gaan

er ook in het nieuwe jaar weer volop tegen aan. Wij hebben

het idee dat er stappen gezet zijn en wij erkend worden

als gesprekspartner  omdat wij (en u) in de wijk wonen!


Iedereen die betrokken is bij de wijk willen we bedanken

voor hun inzet op welke manier dan ook. We zijn ontzettend

blij met deze support en rekenen ook in 2021 op jullie. Waht

zonder jullie kunnen wij niet. Hoe meer zielen, hoe steviger

wij met zijn allen staan. En wij laten ons niet weerhouden

door de Corona crisis maar gaan er ook in het nieuwe

jaar weer tegenaan.


En bent u enthousiast geworden door dit verhaal: sluit

u zich bij ons aan. Dat kan door actief te zijn maar ook

door het op de hoogte blijven via onze sociale media

en de nieuwsbrief. U kunt ons bereiken c.q. aanmelden via

bestuur@muwi1.nl.


Fijne en gezellige feestdagen toegewenst .


Namens het bestuur Muwi1

Camien den Haan