Overlijden Camien

LAATSTE NIEUWS

Tot ons groot verdriet is plotseling van ons heengegaan, de voorzitter van onze bewonersvereniging, Camien den Haan. Vanuit de bewonersvereniging MUWI 1 alle sterkte toegewenst aan familie en bekenden van Camien. Er is een mooi rouwboeket verstuurd namens het bestuur en alle leden, bewoners van MUWI 1

Camien we gaan je heel erg missen.