Thema spontane activiteiten

aandachtsgebied MUWI1 -verbinding/spontane activiteiten


18 november 2020


Gespreksverslag bijeenkomst Thema Verbinding/ Spontane Activiteiten MUWI1

Datum: 18 november 2020

Aanwezig: Rob van Veen, Paul Joormann, Corrie Kortleven, Hanneke Brinkman, Peter Piso, Sergej Fedorin, Parmy Makking, Gaby van Houten, Lucia van der Laarse, Doris Paalvast, Kees Schrieks, Anneke van de Ven,

Afwezig: Camien den Haan, Amber Noordegraaf, Mustafa Baysaloglu, Nicole van der Wal, Mark van der Voort, Jos Wetters, Mitchel Scheers, Koos Reijerkerk

Verslag: Vanessa de Baan

Locatie: digitaal en klein deel fysiek in het Buurtpunt Ambacht Vlaardingen.

Doel van deze digitale bijeenkomst:

Activiteiten benoemen en afspreken wie zich aan die activiteit verbindt en wie de aanjager zal zijn.

Ook wordt besproken wat er eventueel voor nodig is.

 

Thema Groen en klussen

- Doel:

o Bewoners helpen die dit niet meer zelf kunnen

▪ Bewoners iets te doen geven om bezig te zijn (ad hoc) zoals bijv. verslaafden

- Benodigd:

o Tuingereedschap, zoals bezem, snoeischaren, harken enz.

o Ruimte om gereedschap op te slaan. Genoemd zijn:

▪ Een garage in de wijk (kopen)

▪ Een container (eventueel opgefleurd door de jeugd)

▪ Een schuurtje/gebouwtje bij Tante Suus

▪ Oude bankgebouw aan de Van Hogendorplaan

▪ Winkelpand aan de Van Hogendorplaan

▪ Locatie Speeleiland (maar ligt wel uit de wijk)

o Iemand die begeleiding/sturing geeft

o Een vaste ploeg die ondersteuning biedt (bijvoorbeeld via Pameijer)

- Tijdspad: eind dit jaar

- Wie: Rob (aanjager) Corrie, Parmy, Doris, iemand van Minters en Pameijer

o Corrie en Parmy à zicht op garages in de verkoop

o Rob à overleg met Pameijer

o Parmy à pand via WaWo mogelijk

o Rob à overleg met Tante Suus

 

Verder kwam ter sprake m.b.t. thema Groen en klussen:

Sommige problemen van bewoners worden niet opgelost met een kop koffie of een activiteit. Doorverwijzing op korte termijn is belangrijk (valt ook onder Thema Sociaal). Bij voorkeur wijk MUWI1 voorrang geven bij hulpverleningstrajecten om wachttijd te verkorten. Dit moet besproken worden met Minters.

 

Thema Activiteiten (op straat niveau)

Iedereen is het er over eens dat de activiteiten op straat niveau of zelfs op portiekniveau georganiseerd moeten worden. Dit kan ad hoc. Bijvoorbeeld door aan te bellen bij bewoners met de vraag of ze mee willen doen met een activiteit

- Activiteiten die genoemd zijn:

o Schoonmaakactie

o Buiten speeldag - veiligheid

o Leren, sporten en spelen combineren (bijv. aandacht voor taal)

o Knutselen (bijvoorbeeld beneden in een portiek)

o Informeren en informatie toegankelijk maken (welke hulp kan gevraagd worden)

o Boekenfiets

o Voorleesexpress

o Leesmaatjes (aandacht voor taal)

o Speel aan huis

▪ Speelgoed voor fijne motoriek

▪ Spelotheek Ikkie (abo € 10,00 per jaar) in Schiedam

o Inzichtelijk maken voor bewoners welke gratis activiteiten er zijn in de omgeving

o Lift je leven

o Balkongym

- Benodigd:

o Iemand die de kar trekt

o Materialen voor activiteit (knutselspullen, potloden, enz)

o Stagiaires voor speel aan huis traject

o Stagiaires voor Lift je leven

- Wie: Doris, Parmy, Corrie, Gaby

o Doris eventueel met VIB à activiteiten op straatniveau

o VIB + Stichting Aan Zet à voorleesexpress in combi met spelen

▪ Lucia neemt contact op met Kirsten Ebelie of Eva Thier

o Parmy en Doris à huis aan huis gesprekken

o Gaby à inventariseren welke activiteiten voor 12+-ers

 

Kort samengevat activiteiten met prioriteit:

1. Groen project

2. Activiteiten op straat niveau (Doris en Parmy)

a. Horen wat er speelt

b. In samenwerking met Corrie

c. Met bewoners

d. In het moment à handen nodig in de vorm van stagiaires of scholieren

Rob heeft contacten bij Lentiz en MBO’s

e. Officieel pilot opzetten

i. (maatschappelijke) stageplek voor scholieren VO en MBO

ii. Begeleiders om stagiaires om pilot te begeleiden (Doris o.a.)

3. Voorleesexpress (speel, sport en taal) (Lucia)

4. Opvolging – hulpverlening – snel oppakken door professionals

 

Middelen

Nu activiteiten bekend zijn, kan gekeken worden hoe dit vorm te geven en budget te vragen bij Fonds Schiedam Vlaardingen. Te denken valt aan:

- Berging van gereedschap

- Gereedschap

- Knutsel, speel en spel spullen

 

Vervolg van het traject

Er wordt een terugkoppeling ingepland met als doel:

- Bespreken stand van zaken

- Onderzoeken bij welke acties hulp nodig is

- Inventariseren welke middelen nodig zijn

 Hartelijke groet,

Corrie Kortleven

0640580441