Verslag vergadering 10 maart 2021Verslagen bewonersvereniging


Verslag vergadering bewonersvereniging MUWI 1 woensdag 11 mei 2022 13.00-16.00 uur

Aanwezig: Corrie, Camien, Koos, Ed en Ron

 

Agenda

 

 1. Doornemen van het verslag van de vorige vergadering.
 2. Bezoek buurttuin Vop door Ron
 3. Leefbaarheidsbudget
 4. Financiën bewonersvereniging
 5. Hoe en wat Wijkkanjers
 6. Buurttuin MUWI 1
 7. Bezoek Leiden Koos
 8. Contact met Wawo
 9. Kopij wijkkrant
 10. Tuin Goudenregenstraat
 11. Bomenwig
 12. Voorstel Bij Wawo Camien en volgende vergadering

 


 

Punten van aandacht uit het verslag van 5 april 2022

 

Belooft door Koen Swanenburg

Omgeving nieuwe speeltuintjes word t.z.t. nog aangepakt nog niet gebeurd.

Belooft door Rob van der Veen

Officiële opening nieuwe speeltuintjes t.z.t. nog niet gebeurd.

Gevaar door te grote bomen in de wijk (wortels trottoir en kruinen)

Ron geeft deze plekken t.z.t aan bij Koen Swanenburg  Het bestuur loopt binnenkort een rondje door de wijk om de echt extreem gevaarlijke plekken te noteren.

Belooft door Jos Wetters

Ontwikkeling bomenwig, t.z.t meer bomen, een bankje en een voorstel om het monument St-Barbaraschool te plaatsen bij de v/m school/Zonnebloemstraat. Dit loopt en zaken worden besteld en bekeken in samenwerking met Koos.

Punten die in de vorige vergadering niet zijn behandeld.

 1. Waarom is de Magnoliastraat opnieuw bestraat terwijl deze omgelegd moet worden?

Dat vragen we na antwoord volgt.

 1. Bij sommige grasveldjes staan nog paaltjes verboden te poepen voor honden.

Dat mag nergens dus deze paaltjes moeten weg mede omdat het dan lijkt dat het op die plek niet mag maar andere grasveldjes wel en dat is niet zo. Corrie geeft adressen door aan Wijkkanjers.

De buurttuin MUWI 1

Is in ontwikkeling het proces is in volle gang en loopt goed.

Oude Spaarbank van Hogendorplaan

Dat proces staat even stil en is even afwachten en Tante Suus wil het nog steeds kopen en ter beschikking stellen aan de wijk.

Vrijwilligersvergoeding voort buurtklussen,

dat project is een voorlopige pilot en is op 11-04-2022 van start gegaan onder de naam Wijkkanjers en het proces is te volgen op Wijkkanjers.nl


Afgesproken is dat er korte lijnen onderhouden worden tussen Gemeente en de bewonersvereniging

Dat gaat tot nu toe heel goed.

Bezoek buurttuin Vop door Ron en Martin

Heel leuk, gedreven bewoners en veel informatie en ideeën gekregen die we kunnen toepassen in onze eigen buurttuin in MUWI 1

Leefbaarheidsbudget Waterweg Wonen

Er is door Waterweg Wonen een bedrag van 500 euro gestort op de rekening van de bewonersvereniging. We kunnen dit gebruiken en leggen goed vast waaraan met behulp van foto’s en bonnetjes.

Financiën bewonersvereniging,

Er is geld gestort volgens de ingediende begroting 2850 euro voor kosten bestuurszaken zoals bankrekening, abonnementen, website, huur vergaderruimte e.d.

Wijkkanjers

Pilot Wijkkanjers is 22-04-2022 gestart. Er zijn nu al 8 actieve Wijkkanjers bezig. Klussen bij bewoners thuis is een mogelijkheid maar die moeten  dan worden aangedragen door de Sociale wijkmeester Parmy  van Waterweg Wonen of een andere officiële instantie. Informatie is te vinden op www. Wijkkanjers.nl

Bezoek Steenvlinder Leiden

Koos is mee geweest namens onze bewonersvereniging. Het doel was om inspiratie op te doen met betrekking tot de veranderingen die gepland zijn voor onze wijk MUWI 1.

Contact Waterweg wonen

George Janssen is onze contactpersoon bij Waterweg Wonen, dat contact is niet goed. E-mails worden niet beantwoord. We gaan dat binnenkort bespreken met George.

Kopij wijkkrant

Camien heeft leuke ideeën o.a. een stukje over ”Tante Corrie” zij was de oudste bewoner van de Lavendelstraat en woonde er vanaf 1967 en is kortgeleden verhuisd.

Goudenregenstraat

Er zijn wat problemen in de Goudenregenstraat en dat is met Parmy de Wijkmeester opgenomen.

Bomenwig

De invulling van de bomenwig lijkt niet gecoördineerd. Het zou handig zijn als er een coördinator zou worden aangesteld en dat gaan we vragen aan Rob van der Veen.

Vergadering over toekomst MUWI 1

Er is een vergadering gepland op 25 mei 2022 om 14.00uur  met Waterweg Wonen we spreken zelf een vooroverleg af om 13.00 uur op een nog nader af te spreken locatie i.v.m. het weer.

 

Informele bijeenkomst

We komen informeel nog bij elkaar op 8 juni 2022 om 12.00 uur op een nog nader af te spreken locatie.

Rondvraag

Koos,

Koos, ophalen plantenbak Goudsbloemstraat die in de weg staat door Wijkkanjers maar dat is inmiddels opgelost.

Camien,

Stelt voor om bewoners zelf stukjes te laten schrijven over hun ervaringen/belevenissen in de wijk. Met het oog op de veranderingen. Camien wil dit doorspelen aan de groep communicatie van de projectgroep. Mensen kunnen zelf schrijven of geïnterviewd worden.

Wat zijn de resultaten van de snelheidsmetingen in de wijk, er gaat hiervoor een mailtje naar wijkagent Mitchell Scheers.

Corrie,

Corrie geeft aan dat zijn t.z.t. haar voorzitterschap wil beëindigen, we gaan op zoek naar een nieuwe kandidaat.

Verder geen opmerkingen  of vragen dus daarmee besluiten we de vergadering.

===============================================================================================Verslag overleg over Muwi 1

Datum 5 april 2022

Locatie Tante Suus

Aanvang 13.00 uur einde 15.00 uur

Aanwezig De Gemeente Vlaardingen Rob van der Veen, Koen Swanenburg, Jos Wetters.

Namens de bewonersvereniging Muwi 1 Koos Reijerkerk en Ron van Strijen.

 

Agendapunten:


Evaluatie speeltuintjes, Bomen en onderhoud, Magnoliastraat, Bomenwig, Groenonderhoud, Bordjes tegen hondenpoep, Buurttuin, oude spaarbank, vrijwilligersvergoeding voor buurtklussen.

 

Speeltuintjes


De speeltuintjes zijn opgeknapt. Het project is nog niet  helemaal klaar de bomenwig is het sluitstuk van de werkzaamheden. Bewoners van Muwi 1 hebben hun voorkeur uitgesproken voor kleine speeltuintjes voor jonge kinderen op de huidige locaties en een wat uitdagendere speeltuin in de bomenwig.

Na klachten van bewoners zijn punten van kritiek van de bewonersvereniging,

Dat de conclusie van de inventarisatie niet is gecommuniceerd naar de bewonersvereniging noch naar de betrokken bewoners.

Dat bewonerscommissie en bewoners niet zijn geïnformeerd over de voortgang.

Dat de directe omgeving onder ander bestrating e.d. niet is opgeknapt.

Rob van der Veen geeft aan dat hij zich niet kan herinneren of de conclusie van de inventarisatie is gecommuniceerd maar dat dat wel de bedoeling zou zijn.

Dat het inderdaad beter is betrokkenen tussentijd op de hoogte te houden van de voortgang van de werkzaamheden.

Koen Swanenburg haakt in op de klacht dat de directe omgeving van de speeltuintjes niet is opgeknapt en zegt dat dat zeker nog gaat gebeuren, dit had gelijktijdig met het opknappen moeten gebeuren maar de speeltuintjes zijn eerder geplaatst dan gepland.

De vraag vanuit de bewonersvereniging of er nog een soort van officiële opening komt als alles klaar is wordt bevestigend beantwoord door Rob van der Veen.


Bomen en onderhoud


Een klacht van bewoners is dat men de indruk heeft dat bomen niet goed worden onderhouden. De bomen zijn veel te groot en wortels drukken het trottoir omhoog en dit zorgt op sommige plekken voor gevaarlijke omstandigheden.

Jos Wetters geeft aan dat de bomen wel degelijk goed onderhouden worden en dat snoeien of uitdunnen niet zo eenvoudig is als bewoners soms denken.

Het probleem van te veel en te grote bomen en het opdrukken van de trottoirs is allen wel bekend.

Jos Wetters geeft aan een en ander te hebben aangekaart zonder resultaat.

Koen Swanenburg geeft aan dat een en ander min of meer een geld kwestie is maar dat het in ieder geval meegenomen wordt met de herstructurering van de wijk wat nog wel enige jaren kan duren.

Ron van Strijen geeft aan dat de situatie op sommige plekken echt onaanvaardbaar onveilig is en dat uitstellen geen optie meer is. Ron spreekt met Koen af deze plekken nog eens te bekijken om een oplossing te zoeken.

Magnoliastraat

De magnoliastraat is opnieuw bestraat, maar zou verlegd worden, dit onderwerp is nu niet ter sprake gekomen vanwege tijdgebrek en komt op de volgende agenda.

 

Bomenwig


De bomenwig is nog steeds in ontwikkeling, Jos Wetters geeft aan dat er nog veel meer bomen in de wig komen maar dat een en ander is vertraagd door het vertrek van een aantal collega’s maar hij is er mee bezig. Koos Reijerkerk geeft aan dat het in de wig ontbreekt aan fatsoenlijke zitplaatsen. Jos Wetters wil dat gelijk regelen en spreekt af met Koos op de Gemeentewerf.

De hondenuitlaat in de wig wordt druk bezocht, een klacht van bewoners is dat de poepzuiger niet vaak genoeg komt. Jos Wetters geeft aan dat de reden hiervoor is dat er een probleem is met één van de twee poepzuigers. Als dit is verholpen gaat de frequentie weer omhoog.

 

Groen onderhoud


Na vele klachten van bewoners en bewonersvereniging omtrent het onderhoud van het groen is er door Jos Wetters een nieuwe aannemer aangesteld om de komende jaren het groen te onderhouden is de wijk. In plaats van Irado is dit nu de firma Blijdorp. Jos geeft aan dat de resultaten nu al duidelijk zichtbaar zijn en dat hij zeer enthousiast is en verwacht dat het op korte termijn voor iedereen zichtbaar zal zijn.

 


Bordjes tegen hondenpoep

 

Op sommige grasveldjes staan nog steeds bordjes dat honden er niet mogen poepen. Afgesproken is dat deze bordjes verwijderd zouden worden omdat je op geen enkel veldje de hond mag laten poepen zonder het op te ruimen tenzij aangegeven dat dat wel mag.

Dit onderwerp is niet besproken in verband met tijdgebrek maar een oplossing is mogelijk het initiatief “wijkkanjers” verderop in het verslag die de paaltjes kunnen weghalen.

 

Buurttuin


Het initiatief buurttuin moet vorm gaan krijgen. Door de uitgebrachte flyer in de buurt zijn er veel verwachtingen geschept maar er is nog een lange weg te gaan.

Rob geeft aan dat de wensen bij hem te kennen gegeven moeten worden en dat budget geen belemmering is. Jos Wetters geeft aan dat een telefoontje genoeg is mits Rob toestemming geeft en de financiën regelt.  Rob geeft aan dat de vaste contactpersoon Peter Bender (projectleider o.a. Muwi 1) een functie elders heeft gevonden en we nu Rob als contactpersoon kunnen aanspreken.

We spreken af onderling korte lijnen te onderhouden om een en ander snel te kunnen regelen.

 

Oude spaarbank


De oude spaarbank aan de van Hogendorplaan 45a staat al jaren te koop. Er is in de afgelopen jaren door aanvullende eisen geen goede koper of bestemming voor gevonden. Nu is de beslissing genomen om het pand te verkopen. Het moment is zeer ongelukkig omdat juist nu met de aankomende herstructurering van Muwi 1 er behoefte is aan een locatie en deze locatie door betrokken partijen het meest geschikt wordt geacht.

Suzan van Strijen van snackbar Tante Suus heeft vanaf het begin al interesse getoond in de voormalige spaarbank en heeft een plan bedacht met een maatschappelijk doel. Het plan omvat onder andere dat zij gegund wordt om de oude spaarbank te kopen en daarvoor als tegenprestatie aanbiedt het beëindigen van haar onderneming aan de Azaleastraat 3 om zo die locatie vrij te maken voor de komende herstructurering, en tevens te garanderen de oude bank beschikbaar te houden voor de wijk en betrokken partijen door middel van verhuur.

Peter Bender projectleider van de Gemeente Vlaardingen heeft hierover met Suzan de afgelopen tijd nauw contact gehad en heeft dit bij diverse afdelingen van de Gemeente onder de aandacht gebracht maar omdat het even stil is en Peter Bender een functie elders heeft gevonden vraagt Ron namens Suzan(tante Suus) aan Rob van der Veen hoe het er mee staat.

Rob van der Veen geeft aan dat er een collegebesluit ligt van enkele jaren geleden om het pand te verkopen aan de hoogste bieder.

Dat er nu wordt gewerkt aan een nieuw collegevoorstel waarin een maatschappelijke bestemming als een van de voorwaarden wordt opgenomen. Daarover zal het college een beslissing moeten nemen. Tegelijkertijd zijn we (wijkmanager en opgavenmanager aandachtsgebieden) nog met Waterweg Wonen in gesprek over mogelijkheden voor verwerving van het pand.  

Voorop staat daarin het door Waterweg Wonen, bewonerscommissie en buurtpartners gewenste maatschappelijk doel: een ruimte waarin bewoners en wijkwerkers elkaar ontmoeten, en met elkaar samenwerken aan de vernieuwing en herstructurering van de Muwi. De mogelijkheid tot inpassing van Tante Suus zullen we in die gesprekken ook aan de orde stellen.

 

Vrijwilligersvergoeding voor buurtklussen.


Ron van Strijen heeft een initiatief bedacht met als naam wijkkanjers.

Dit initiatief is al eerder besproken maar nog niet van de grond gekomen. Het initiatief kort samengevat is oplossen van kleine structurele probleempjes in de wijk muwi1 die door verschillende oorzaken niet door andere instanties worden opgepakt. Te denken valt aan het onderhouden van tuintjes voor de woningen die niet vallen onder het reguliere groenonderhoud. Het verwijderen van puin en takken in de struiken. Het helpen van hulpbehoevende en oudere medebewoners met hand en span diensten.

Dit wordt gedaan met een nog samen te stellen groep van buurtbewoners met als beloning een vrijwilligersvergoeding volgen de wettelijke norm en heeft tot doel Het verbeteren van de saamhorigheid, het verbeteren van de vaak schrijnende financiële situatie, het bevorderen van sociale contacten, buurtbinding, het tegengaan van eenzaamheid, het meer betrokken zijn met de eigen wijk en het eigenhandig invloed hebben op een schonere en mooiere wijk.

Rob van der Veen geeft hiervoor groen licht, maar wil nog wel een plan met kostenraming. We spreken af dat we beginnen met een pilot om te kijken hoe het zich ontwikkeld. Koos vraagt hoe het zit met de verzekering van vrijwilligers. Rob geeft aan dat vrijwilligers via de Gemeente verzekerd zijn en gaat nog even na of dat ook schade betreft aan eigen spullen. Verder geeft Rob aan dat het initiatief moet worden ingediend vanuit de bewonersvereniging omdat ook de financiën en administratie via de rekening van de vereniging moeten lopen. Ron geeft aan ook ondersteuning nodig te hebben op het gebied van gereedschap, vervoer, en materialen. Jos Wetters geeft aan hierin het een en ander te kunnen betekenen. Ook hier spreken we af korte lijnen te onderhouden en rest alleen nog  het inzenden van het initiatief.

Hiermee beëindigen we de vergadering.

 

Te ondernemen acties uit deze vergadering

 

Nalopen van de locaties die door bomen en wortels  gevaar opleveren. En hierover contact opnemen met Koen.

Koos spreekt met Jos af inzake bankjes in de wig.

Rob kijkt nog even na of ook de vrijwilliger zelf verzekerd is, zijn persoon of persoonlijke bezittingen.

Ron dient zijn initiatief in bij rob vanuit de bewonersvereniging

Verder is afgesproken een nauw contact te onderhouden en korte lijnen.


===============================================================================================


Overleg bewonersvereniging Muwi1 Vlaardingen
Woensdag 16-03-2022 13.30-16.00uur

Agenda
1. Platform wij weigeren huurverhoging.
2. Evaluatie verven portiekwoningen
3. Evaluatie speeltuintjes
4. Afspraak met de directie van de Gemeente Vlaardingen 22 maart
5 Opleveren van huurwoningen
6. Financiën bewonersvereniging
7. Idee Camien
8. Contacten met Gemeente en Waterweg Wonen
9. Frequentie overleggen
0. Rondvraag1. Landelijk Platform wij weigeren huurverhoging.

Corrie heeft da afgelopen weken nauw contact gehad met het landelijke platform “wij weigeren huurverhoging”.
Dit contact heeft geresulteerd in een handleiding en aangeboden hulp om de huurverhoging voor een paar jaar te stoppen.
Na overleg is er besloten om deze weg niet gezamenlijk in te slaan met alle bewoners van muwi 1 om reden dat wij van mening zijn dat veel van onze bewoners te kwetsbaar zijn om deze lastige weg in te bewandelen en wij als bewonersvereniging niet de capaciteit hebben deze zaak goed te begeleiden.
Een tweede reden is dat Waterweg Wonen te kennen heeft gegeven wat water bij de wijn te willen doen.
Eventueel zal hier individueel wel actie op ondernomen worden.

2. Evaluatie verven van portieken

Fijn dat de portieken geverfd zijn, maar de communicatie had wat beter gekund.
Ook het resultaat is niet overal naar tevredenheid
Wij gaan George vragen om een afspraak te maken met Natalie om even wat punten te bespreken en na te lopen.


3. Evaluatie speeltuintjes.

We hadden er wel wat meer van verwacht. Zijn de bewoners en met name de kinderen hier nu beter van geworden? Ook de communicatie omtrent dit hele gebeuren liet wel wat te wensen over.
We gaan hierover nog in overleg met de Gemeente.

4. Afspraak met de directie van de Gemeente Vlaardingen op dinsdag 22 maart 2022

Via email zijn wij benaderd door Rob van Veen (gemeente Vlaardingen ) met onderstaand bericht.
Dinsdag 22 maart komt de directie van de gemeente op uitnodiging van de Sociale Wijkonderneming naar Vlaardingen Ambacht.
Ik ben betrokken bij de opstelling van het programma en wij willen hen graag ook kennis laten maken met de Muwi 1 en de bewonerscommissie. Om 10.30 (bij benadering) zijn wij aangeland in de Muwi en zouden wij graag een kennismaling tussen jullie als bestuur en de directie willen laten plaatsvinden. Wij denken daarbij als locatie aan de Buurttuin van Tante Suus en een introductie van jullie kant waarin je bijvoorbeeld kunt aangeven hoe jullie actieve betrokkenheid bij de vernieuwing van de wijk vorm krijgt, maar ook (vooral) wat volgens jullie belangrijk is voor de Muwi en waar je in de praktijk van alledag tegen aan loopt.
Wij geven hier graag gehoor aan en afgesproken is dat Ron van Strijen, Koos Rijerkerk en Camien den Haan namens de bewonersvereniging hierbij aanwezig zijn.

5. Het opleveren van huurwoningen in onze wijk.
Dit blijft een doorn in het oog, we komen geen stap verder via George of wie dan ook en willen hier nu echt over in gesprek. Wij zij van mening dat Waterweg wonen niet iedereen eerlijk behandeld en er sprake is van willekeur bij het opleveren. Ook is er veel onduidelijkheid over mondeling toegestane aanpassingen van de woningen in het verleden.
Wij willen hierover nu echt in gesprek met de verantwoordelijke binnen WaWo

6. Onze financiën
Hierover kunnen we kort zijn de bankrekening is nagenoeg leeg. De verantwoording van voorgaande jaar is op 2-2-2022 afgerond en de begroting 2022 is op 15-12-2021 ingediend. We gaan maar eens informeren.

7. Idee Camien

Camien heeft een idee om bewoners te betrekken bij de aanstaande veranderingen in de wijk.
We vinden dit een heel goed idee en spreken af dit idee te presenteren bij de eerstvolgende vergadering bij WaWo op woensdag 23-03 20228. De contacten met Waterweg Wonen en de Gemeente

Er wordt niet goed samengewerkt op een aantal vlakken waardoor resultaat uitblijft.
Dat willen we veranderen door contacten aan te halen en te verbeteren.

9. frequentie van vergaderen.

We gaan een drukkere tijd re gemoed en samen met de doelen en voornemens die wij ons in het vooruitzicht hebben gesteld is het nodig dat we frequenter bijeenkomen. Ons voornemen is dat te doen op woensdag om de week.

10. Rondvraag
Corrie vraagt of de mogelijkheid bestaat om een maaltijd te declareren als vergaderingen uitlopen en er weinig tijd meer is om te koken.
Soms zijn overleggen vrij intensief, vergen voorbereiding en duren tot laat in de middag waardoor koken er niet meer in zit.
Ron (penningmeester) is van mening dat voor overleggen van de bewonersvereniging zelf er geen ruimte is binnen de gestelde regels, maar wanneer we worden uitgenodigd voor overleg met andere organisaties dit wel een redelijke eis kan zijn als de situatie zoal beschreven zich voor zou doen.
Ron vraagt aan Koos of hij wat foto’s wil maken voor op de website van onze vereniging, Koos doet dit graag.
Camien vraagt zich af hoe het zit met de inrichting van de bomenwig, deze vraag leggen wij voor aan de Gemeente wanneer wij contact hebben.
Camien geeft aan contact gehad te hebben met de bedrijfsleider van de Boons supermarkt en deze liet zich positief uit betreffende zijn medewerking aan nog te organiseren buurt activiteiten.
Koos vraagt hoe het zit met de ondersteuning vanuit de Woonbond. Corrie geeft aan in april in gesprek te gaan over onder andere de hulpvraag vanuit muwi1 dus dat dit nu even op aanhouden staat.
Het is 16.00 uur en we sluiten de vergadering.


===============================================================================================


Verslag overleg bewonersvereniging Muwi 1

Datum 14 oktober 2021 11.00 uur tot 14.00uur

Aanwezig : Corrie Kortleven voorzitter, Ron van Strijen penningmeester, Camien den Haan, algemeen bestuurslid. Roland den brouwer bewoner muwi 1, George Jansen consulent beheer Waterweg Wonen.

Dit overleg heeft tot doel het kennismaken met George Jansen van Waterweg Wonen en het aandragen van enkele knelpunten die al heel lang op de agenda staan van de bewonersvereniging vanwege Corona.

George geeft aan dat alles nog helemaal nieuw is en het nog even uitzoeken is hoe hij in de nieuwe organisatie past bij Waterweg Wonen daar komt na verloop van tijd duidelijkheid in. Voorlopig spreken wij af dat George als aanspreekpunt fungeert voor onze  bewonersvereniging.

We hebben een hele lijst met zaken die volgens ons de aandacht verdienen, maar vanwege de beperkte tijd die George bij ons kan zijn  noemen we de belangrijkste punten.

1 Wij zijn het niet eens met hoe sommige woningen van Waterweg Wonen moeten worden opgeleverd. Er zijn in het verleden toen men nog de intentie had de woningen op korte termijn te slopen, toestemmingen verleend om de woningen  aan te passen. Veel woningen zijn op verschillende manieren aangepast met toestemming soms schriftelijk maar in een later stadium vanwege de vele aanvragen mondeling door de toenmalige opzichters/medewerkers van Waterweg Wonen waarbij de namen Voorend, Sey, en Batenburg regelmatig worden genoemd. De enige voorwaarde was dat de aanpassingen netjes en vakkundig zouden worden uitgevoerd. Nu we jaren verder zijn en er inmiddels van alles is veranderd bij Waterweg Wonen is er geen herinnering meer aan de mondeling verleende toestemmingen om de Woning aan te mogen passen en omdat de woningen uiteindelijk niet gesloopt zijn of zullen gaan worden Waterweg Wonen nu opeens de woningen weer in de originele staat opgeleverd wil hebben bij het verlaten van de woning. Dit deugt voor geen meter en dit levert al direct vervelende problemen op, zo kwamen wij achter voorbeelden van een ouder stel wat wilde verhuizen naar een ouderenwoning en 9.000 euro zou moeten betalen aan herstel kosten. En mensen die afzagen van verhuizen omdat de herstel- kosten te hoog waren. Ook zijn  er mensen die zich er helemaal niet bewust van zijn in een niet originele woning te wonen omdat Waterweg Wonen voorheen de aangepaste woningen gewoon verhuurde zonder dit aan te geven. Inmiddels houdt Waterweg Wonen hier wel rekening mee maar er is duidelijk sprake van willekeur en geen eenduidig beleid en dat is wat wij als bewonersvereniging wel heel erg belangrijk vinden ”beleid inzake opleveren aangepaste woningen muwi1”

George Jansen consulent beheer gaat kijken of hij er zelf iets mee kan doen of bij wie dit ondergebracht moet worden in de organisatie van Waterweg Wonen.

2 Wij zijn het niet eens met hoe Waterweg Wonen de woningen oplevert. Onze wijk Muwi 1 is al jaren een kwetsbare wijk, dat is bekend bij Gemeente en Waterweg wonen. Wij als Bewonersvereniging Muwi1  proberen uit alle macht onze wijk schoon heel netjes en veilig te houden. Uit statistieken is gebleken dat er in verhouding tot andere wijken in onze wijk bij veel bewoners sprake is van weinig financiële draagkracht. Als Waterweg Wonen de woning, met name de tuin niet goed, netjes, gebruiksklaar oplevert bestaat de mogelijkheid dat de bewoners niet financieel draagkrachtig genoeg zijn om de tuin op te knappen. Dit gaat ten koste van het gehele aanzien van de wijk, de leefbaarheid en het algehele woongenot van de medebewoners.

George Janssen geeft aan de lijst met actiepunten door te

nemen en te gaan kijken waar hij direct een reactie op kan geven en waar hij langer de tijd voor nodig heeft.

Hij zal, indien nodig, nog contact opnemen met 1 van de bestuursleden.

 

Dan komt er nog ter sprake of we periodiek overleggen gaan plannen met George en besluiten dit niet te doen. Toekomstige overleggen vinden plaats als ze noodzakelijk zijn.

George geeft aan dat de tijd er op zit en gaat naar een volgend overleg.

Wij nemen afscheid en geven aan contact te houden.

Verder ten tafel

Er zijn indicaties dat het schoonmaken van de portieken in onze wijk welke gebeurd door een door Waterweg Wonen ingehuurd bedrijf en betaald wordt door de portiek bewoners niet goed en soms zelf helemaal niet gebeurd. Roland den Brouwer en Camien den Haan beide bewoners met een portiek beamen dit. Roland geeft aan de indruk te hebben dat er beurten worden overgeslagen en Camien geeft aan dat sommige zaken niet goed gebeuren een matje zou al weken niet van de plaats zijn geweest.

 Zoals al vaker door ons aangegeven is het van belang dat Waterweg Wonen bij alle werkzaamheden in onze wijk controleert of de werkzaamheden ook worden uitgevoerd zoals afgesproken. Wij constateren dat dit veelal niet het geval is en gaan dit onder de aandacht van Waterweg Wonen brengen. Het kan niet zo zijn dat bewoners wel betalen maar niet geleverd krijgen.

Roland den Brouwer geeft aan wat nauwer betrokken te willen zijn bij de werkzaamheden van de bewonersvereniging. Roland is al langer betrokken en staat ook in de maillijst van betrokken bewoners en leden van de bewonersvereniging.

Natuurlijk juichen wij dit toe en verwelkomen Roland binnen ons bestuur als algemeen bestuurslid.

Daarmee bestaat ons bestuur nu uit  6 bestuursleden te weten.

Corrie Kortleven voorzitter en tijdelijk secretaris, Ron van Strijen  penningmeester, Koos Rijerkerk algemeen bestuurslid, Ed de Koning algemeen bestuurslid, Camien den Haan algemeen bestuurslid en Roland den Brouwer algemeen bestuurslid.

Hiermee sluiten wij dit overleg af.

De kosten voor koffie, thee, fris bedragen totaal  €23,- deze worden afgerekend met Tante Suus.

Er zijn geen kosten aan het gebruik van de locatie.
==============================================================================================
Verslag vergadering woensdag 7 juni 2021.( was gepland 2 juni 2021maar is uitgesteld )

Locatie Tante Suus

 

Aanwezig Corrie (Voorzitter), Koos (algemeen bestuurslid), Ron( penningmeester), Mitchel(de Wijkagent) Aanvang 14.30 uur einde  16.00 uur

Er is veel te bespreken. Onze wijk is aangewezen als aandacht wijk, je zou denken dat de Gemeente dan ook bereid is tot actie maar niets is minder waar. Ook de bewonersvereniging is hieromtrent nog niet benaderd. Wel krijgen we ontzetten veel signalen uit de wijk dat het op veel fronten helemaal foute boel is.

Er zijn niet of nauwelijks positieve resultaten te melden. Alle standpunten en te ondernemen acties blijven geagendeerd.

Dit zijn de punten:

1 De hoge kosten die onterecht worden berekend bij verhuizen, veel huizen zijn met mondelinge toestemming aangepast/verbeterd maar moeten op kosten van bewoners terug naar de originele staat. Sommige bewoners hebben deze woningen nietsvermoedend overgenomen en weten niet eens dat de woning in een niet originele staat is. Dat moet worden recht gezet.

2 Opleveren van de woning moet beter, nieuwe bewoners worden vaak geconfronteerd met hoge kosten. Vaak ontbreek een schutting in de tuin of word de woning opgeleverd met te grote bomen of oude boomstronken slechte bestrating enz.

3 Honden beleid en uitlaatplekken is nog in behandeling Er word een nieuwe uitlaatplek geregeld aan het einde van de wig dus dit punt verdwijnt van de agenda met positief resultaat.

4 De slechte toestand van de woningen neemt inmiddels nog grotere vormen aan en is nog slechter dan gedacht, de gebreken zijn inmiddels ook bevestigd

5 Huurverhoging terecht?, wij zijn van mening van niet. De theorie en de praktijk liggen heel ver uit elkaar In theorie zijn de woning redelijk volgens Waterweg Wonen, wij krijgen signalen dat de woningen mogelijk ongezond , gevaarlijk en in zeer slechte conditie zijn.

6 Speeltuintjes worden opgeknapt. We hebben advies uitgebracht voor behoud van de bestaande speeltuintjes ipv één grote. Gemeente is de wijk ingetrokken om meningen te peilen, verder niets meer van gehoord maar er bestaat de angst dat dit is vooropgezet plan is om een grote speeltuin te realiseren in de groene wig ten koste van onze wijkspeeltuintjes.

Nieuwe ontwikkelingen, zorgen en ongenoegens.

7 Waterweg Wonen heeft zaken in de afgelopen jaren flink laten versloffen op heel veel fronten. Door gebrek aan beleid is het aanzicht van onze wijk niet optimaal. Zo is er al jaren geen tuinen beleid waardoor er nu allerlei problemen zich voordoen.

8 We ergeren ons aan de borden “drugpand” die in de wijk worden opgehangen. Wij zien daar geen enkel nut in. Het is al erg genoeg al er sprake is van een dergelijk pand Het haalt de buurt naar beneden en mensen klagen als ze ernaast wonen we gaan actie ondernemen.

9 De vuilcontainers wat een drama, klachten en alleen maar klachten samen met bergen vuil naast de container. Zoals door ons voorspelt alleen nog veel erger. Volle containers niet werkende containers en Irado die nergens op reageert. Actie is nodig

10 Schoonmaak, snoei acties van Irado. Deze acties gebeuren onaangekondigd en daarom niet goed. Er staan te veel auto’s geparkeerd om het vuil en groen goed weg te halen. Het resultaat is dan ook slecht. Ook word er melding gemaakt van schade aan de geparkeerde auto’s door de werkzaamheden. De werkzaamheden gebeuren niets ontzien en auto gevels deuren zitten allemaal onder de bagger zand en vuil door deze werkzaamheden, dit moet anders.

11 Het is handig om het vuil van de grasvelden te verwijderen alvorens de grasmaaier te laten maaien om reden van veel versnipperde vervuiling.

12 Het is ons duidelijk dat er heel veel problemen zijn met de rioleringen en ventilatie in de portiek woningen. De ventilatie kanalen zijn zeer ernstig vervuilt, de werking is nihil, roosters zijn standaard verkeerd geplaatst sommige systemen zijn gestopt. Klachten van bewoners worden niet serieus genomen Melding van gas lucht in de wind geslagen Bedrijven ingehuurd door Waterweg Wonen leveren slecht werk brengen werkzaamheden in rekening die niet worden uitgevoerd en maken schade bij bewoners. Daar gaan we het nog over hebben

14 de wijktuin een leefbaarheidsproject vanuit de wijk zou al vorig jaar gerealiseerd zijn maar helaas is er nog niets gebeurd. De afspraak was dat de gemeente een hek zou plaatsen. Tante Suus zou de tuin inrichten. Meubilair, tafels, stoelen, parasols zijn daarvoor door Tante Suus aangeschaft het wachten is op de Gemeente. De reden dat het zo lang moet duren is niet bekend de betrokken personen reageren niet op vragen of Email.

15 Het initiatief om met vrijwilligers wijk gebonden klussen uit te voeren tegen een vrijwilligers vergoeding is nog niet gestart. Reden is dat er geen contact hierover is met de betrokken personen. De vergoedingen moeten betaald worden en het vertrouwen is er niet dat de Gemeente woord houd. Zonder garanties van de Gemeente en een vooruitbetaald bedrag om de eerste projecten te financieren gaan we hiermee niet van start.

16 Ons vrijwilligers werk neemt veel tijd in beslag dit doen wij onbetaald. Er bestaat een vergoeding voor vrijwilligers werk hiervan maken tot op heden geen gebruik. We zijn op zoek naar een verdien model om zo extra geld te generen voor leuke evenementen in de wijk. Op dit moment zijn wij hiervoor financieel van anderen afhankelijk maar het zou beter zijn als we dit zelf zouden kunnen beslissen en bekostigen alles  ten behoeve van onze wijk en vereniging. Zo denken wij er over om een vaste vergoeding te vragen voor deelname aan vergaderingen, besprekingen in algemeen belang.

17 We zijn helaas de afgelopen anderhalf jaar niet in staat geweest om met meerdere bewoners uit de wijk samen te komen om zaken te bespreken. Het verloop in de wijk is hoog en het is nodig dat we ons opnieuw goed in de wijk manifesteren om kenbaar te maken dat we er zijn. Gebleken is dat mensen in nood ons toch wel via via kunnen vinden. We hebben de intentie, nu het weer kan meer bewoners bij de overleggen te betrekken.

 

 

 

 

Overig:

Mitchel de wijkagent meld dat de grootste probleem personen de wijk uit zijn en het wat dat betreft rustig is in de wijk. De problematiek met verslaafde personen blijft groot maar de overlast is aanvaardbaar. Dit blijft een punt van aandacht. Er is een toename betreffende bijt incidenten met honden dit gebeurd bijna maandelijks en heeft de aandacht. Overlast gevende jongeren en ruzies in de wijk zijn ook een punt van aandacht. En er is overlast van hangjongeren bij de bankjes in de wijk.

September word er mogelijk iets meer duidelijk over de toekomst van de wijk, we wachten met spanning af

De laptop van de commissie rouleert onder de bestuursleden en is nu voorlopig onder beheer van Corrie van wie haar eigen computer is gestopt.

We schrijven nog een stukje in de Babber over de slechte staat van de woningen met voorbeelden uit de wijk.

Er is geen volgend overleg gepland of afgesproken dit gebeurd op een later tijdstip.==============================================================================================


Verslag overleg woensdag 21 april 2021 13.30 – 15.30 uur bewonersvereniging muwi1


Locatie buiten in de tuin van Corrie Goudsbloemstraat

Aanwezig Corrie, Camien, Ed, Koos, Ron


De tekst in het blauw is wat in dit overleg is besproken


2. We zijn het niet eens met hoe de woningen moeten worden opgeleverd als een bewoner gaat verhuizen. De hoge kosten die door Waterweg Wonen worden berekend voor het terugbrengen van de woning in de originele staat kunnen soms oplopen tot wel boven de tienduizend euro, ook al zijn de veranderingen door bewoners gedaan met (vaak mondelinge) toestemming van Waterweg Wonen en ookal wonen zij er al vele jaren en hebben qua huur in theorie de waarde van de woning al drie keer betaald.

3. Ook zijn wij het niet eens met de staat waarin nieuwe huurders een woning moeten betrekken en dan vooral de tuin. Nieuwe bewoners worden vaak geconfronteerd met hoge kosten voor het verwijderen van bomen, stronken, struiken en het moeten plaatsen van een nieuwe schuur of schutting. Ook deze kosten kunnen in de honderden of soms duizenden euro lopen. En wat als deze mensen geen nieuwe schutting of onderhoud kunnen betalen? Dan zitten deze mensen en de buren jaren tegen troep aan te kijken en dat gaat wat ons betreft ten koste van het woongenot en het algehele aanzicht van onze wijk.


Bovenstaande punten 2 en 3 blijven op de agenda. Besloten is een afspraak met Waterweg Wonen in te plannen om deze zaken te bespreken. Dit doen wij graag fysiek en daarom is het in verband met corona even wachten tot dit veilig mogelijk is


11. Hondenbeleid geen poep op de stoep maar op de aangewezen uitlaatplekken die er dan wel moeten komen.

Punt 11 is nog in behandeling bij de gemeente en blijft onder onze aandacht.


12. De doorstroming in onze wijk.

14. Lekkages in de woningen door het niet schoonhouden van de dakgoot.

15. Er zijn twijfels over de manier waarop de portieken worden schoongemaakt.

16. Schimmels in de badkamers hoe groot is het probleem?

17. Werken de ventilatie systemen nog naar behoren?

18. Huur verhoging is dat wel terecht? De huur word bepaald met een systeem van puntentelling. Zo leveren dubbelglas, isolatie, thermostaatkranen enz. allemaal punten op die samen de huur bepalen die gevraagd mag worden. Een leuke theorie maar wat als de deuren niet meer goed sluiten en er kieren zitten waar de koude buitenlucht gewoon langsstroomt, dan kunnen wat ons betreft de punten van de isolatie en dubbel glas vervallen. Met andere woorden de theorie komt veelal niet overeen met de praktijk. Onze huizen zijn door achterstallig onderhoud veelal slechter als dat ze op papier doen lijken, dus is huurverhoging mogelijk niet terecht.


De punten 12,14,15,16,17,18 voegen we samen tot een geheel maar deze blijven op de agenda. Besloten is een afspraak met Waterweg Wonen in te plannen om deze zaken te bespreken. Dit doen wij graag fysiek en daarom is het in verband met corona even wachten tot dit veilig mogelijk is

Uit de vorige vergadering van 10 maart 2021 waren nog wat acties te ondernemen


1. Onderzoeken vergoeding vrijwilligerswerk is in onderzoek

2. Kopiëren gebrekenboek (koos) Afgehandeld

3. Schade Corrie (Corrie) Ligt bij Rob van der Veen, nog geen antwoord

4. Aanvragen labtob en reguliere bijdrage ( Ron) afgehandeld

5. Technisch onderzoek woningen contact Allard Nieuwstraten (Corrie) afgehandeld

6. Contact opnemen Doris Paalvast schoonmaak actie ( Corrie) Afgehandeld

7. In kaart brengen gebreken woningen gebreken boek. Hier geven wij heden geen gevolg aan

8. Maken van een verslag van deze vergadering (Ron) Afgehandeld

9. Opzoeken of we zwart op wit hebben dat we vanaf het allereerste begin mogen meepraten toekomst muwi11 (Corrie) Niet gevonden dus alleen mondeling overeengekomen. Afgehandeld


Nieuwe zaken:

1 De nieuwe laptop en roulatie binnen bestuur er kan door iedereen op elk moment beroep op de laptop worden gedaan in geval van werkzaamheden ten behoeve van de vereniging.


2 Klachten ventilatie en riool Bewoners hebben bij ons geklaagd geen gehoor te krijgen bij Waterweg Wonen na herhaaldelijk klagen over stank uit of door het riool en over een niet functionerende afzuig installatie. Er is geen communicatie en geen actie vanuit Waterweg Wonen. Bewoners hebben zich verenigd en zich vervolgen bij ons gemeld. Deze zaak is door Ron bij Waterweg Wonen aangekaart en is in behandeling


3 Speeltuintjes initiatief Rob van Veen Onderstaand advies is door ons uitgebracht


Wij zijn als bewonersvereniging blij verrast dat er mogelijk geld beschikbaar is om onze iconische speeltuintjes op te knappen en uitdagender te maken in het kader van spelen en bewegen.

We hebben de mail gelezen en op 21 april 2021 binnen de bewonersvereniging de volgende zaken besproken en in overweging genomen.

Het karakter van onze wijk.

Kenmerkend in Muwi 1 zijn de speeltuintjes. Muwi 1 is die wijk met al die speeltuintjes zo word er vaak gesproken als men onze wijk wil aanduiden en daar zijn wij trots op. De iconische speeltuintjes horen bij deze wijk en deze willen wij als bewonersvereniging dan ook graag behouden.

De staat van de speeltuintjes.

Onze speeltuintjes zijn slecht onderhouden en zijn zeker toe aan een opknap beurt zoals ook duidelijk is geworden bij de schouw van afgelopen keer. Als daarin op enige wijze een verbetering in kan worden aangebracht zijn wij daar natuurlijk helemaal voor.

Overlast.

Heel erg belangrijk vinden wij het voorkomen van overlast. Wij willen we het risico op het ontstaan van een mogelijke hangplek voor oudere jeugd of volwassenen zoveel mogelijk beperken, dus zijn wij voor het opknappen van de bestaande speeltuintjes met toestellen bedoeld voor een leeftijd tot hooguit 12 jaar.

Oudere jeugd of volwassenen kunnen naar het sportveld naast het CWO waar de kans op overlast gering is.


Conclusie en advies.

Bovenstaande in overweging genomen is ons advies de bestaande speeltuintjes te handhaven en de bestaande speeltuintjes te verbeteren met speeltoestellen geschikt voor de leeftijd tot hooguit 12 jaar.

Wij begrijpen dat de consequentie hiervan is dat er minder uitdagende speeltoestellen kunnen worden geplaatst maar dat vinden wij minder van belang.


4 asbest in vloer keuken Nog niet relevant vervallen

5 kort verslag van bijeenkomst woonfraude Afgehandeld komt op website

6 Artikel in de babberkrant Ron gaat een stukje schrijven over de recente positieve ontwikkelingen in de wijk


Nog in behandeling:


2. We zijn het niet eens met hoe de woningen moeten worden opgeleverd als een bewoner gaat verhuizen. De hoge kosten die door Waterweg Wonen worden berekend voor het terugbrengen van de woning in de originele staat kunnen soms oplopen tot wel boven de tienduizend euro, ook al zijn de veranderingen door bewoners gedaan met (vaak mondelinge) toestemming van Waterweg Wonen en ookal wonen zij er al vele jaren en hebben qua huur in theorie de waarde van de woning al drie keer betaald.

3. Ook zijn wij het niet eens met de staat waarin nieuwe huurders een woning moeten betrekken en dan vooral de tuin. Nieuwe bewoners worden vaak geconfronteerd met hoge kosten voor het verwijderen van bomen, stronken, struiken en het moeten plaatsen van een nieuwe schuur of schutting. Ook deze kosten kunnen in de honderden of soms duizenden euro lopen. En wat als deze mensen geen nieuwe schutting of onderhoud kunnen betalen? Dan zitten deze mensen en de buren jaren tegen troep aan te kijken en dat gaat wat ons betreft ten koste van het woongenot en het algehele aanzicht van onze wijk.12. De doorstroming in onze wijk.

14. Lekkages in de woningen door het niet schoonhouden van de dakgoot.

15. Er zijn twijfels over de manier waarop de portieken worden schoongemaakt.

16. Schimmels in de badkamers hoe groot is het probleem?

17. Werken de ventilatie systemen nog naar behoren?

18. Huur verhoging is dat wel terecht?


Leefbaarheids initiatieven de nog in de maak zijn:

 1. De wijktuin
 2. Wijkkanjers (vrijwilligers vergoeding voor klussers van en in de wijk)
 3. De kast van Corrie.


Acties te ondernemen vanuit deze vergadering:


1 Contact opnemen Met Rob van der Veen i.v.m. schade Corrie door Corrie zelf.

2 Stukje schrijven voor de Babberkrant door Ron

3 Inplannen overleggen met Waterweg Wonen door bestuur
Volgende vergadering woensdag 2 juni 2021 13.30 uur


==============================================================================================

VERSLAG VERGADERING BEWONERSVERENIGING MUWI 1

 

Vergadering woensdag  10 maart 2021

Locatie ivm Covid buiten in de tuin van Boterbloemstraat 45

Aanwezig  Corrie,  Koos, Ed, Ron


Verslag:


Het is alweer enig tijd geleden dat wij fysiek bij elkaar zijn gekomen. Dit heeft alles te maken met Covid 19.

Wij zijn bij elkaar gekomen om een aantal zaken te bespreken zijnde:

1 De nationale schoonmaak dag op 20 maart 2021

2 Ons stukje in de krant de Babber.

3 Voortgang toekomst muwi 1

4 De gebrekenlijst van woningen.

5 Overige mededelingen.

6.Voortgang lopende zaken.

 

1 Nationale schoonmaakdag:


We hebben net een grote schoonmaakactie achter de rug, deze viel samen met het snoeien van het groen in onze wijk waarom wij hadden gevraagd en hiermee vervalt de noodzaak voor een schoonmaak actie.

Daarbij is op dit moment vanuit de overheid nog steeds het verzoek om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege het Covid19 virus.

Om deze redenen besluiten wij als bewonersvereniging dit jaar niets te organiseren.

Corrie deelt dit mede aan Doris Paalvast van Minters welke dit initiatief bij ons heeft aangedragen.


2 Stukje in het krantje de Babber:


De sluitingsdatum voor het inzenden van stukjes is gesloten dus deze krant geen artikel vanuit muwi 1.3 Voortgang van de toekomst van onze wijk muwi 1:


We mogen als bewonersvereniging vanaf het allereerste begin meepraten over de toekomst van onze wijk, dat is ons beloofd. Of deze belofte op papier staat is niet helemaal zeker dit moet in de verslagen terug te vinden zijn. Corrie zoekt dit nog even op. Het is belangrijk dat we goed de vinger aan de pols houden om er voor te zorgen dat we niet voor het gemak vergeten worden en houden daar om goed onze ogen en oren openen. Zo zou er nog een technische inspectie plaatsvinden in onze woningen  die tot op heden nog niet is gebeurd. Corrie neemt hierover contact op met Allard Nieuwstraten procesmanager bij Waterweg Wonen. Op het moment van schrijven is er antwoord terug en staat het technisch onderzoek gepland in de zomer van 2021.


 

4 De gebrekenlijst:


Als er onduidelijk is wat de toekomst van een wijk is in ons geval sloop of renovatie heeft dat gevolgen.

Iedereen is terughoudend met investeren in deze wijk en dat geldt op alle gebieden en voor iedereen.

Voor onze wijk Muwi 1 is deze onduidelijkheid er al heel lang waardoor er onbedoeld veel achterstallig onderhoud is op alle  vlakken. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid van de wijk en de kwaliteit van de woningen en uiteindelijk ten koste van het woongenot.

Tot hier en niet verder is ons motto als bewonersvereniging Muwi 1, Met de gemeente zijn wij in overeenstemming gekomen en is er inmiddels een grote actie op touw gezet om de boel weer op orde te krijgen . Deze actie is op dit moment in volle gang en is voor iedereen zichtbaar. Het staatwerk wordt hersteld en het groen en tuintjes gesnoeid.

Waterweg wonen blijft in deze achter naar ons idee, weliswaar hebben we voor elkaar gekregen dat de groene aanslag van de woningen is verwijderd maar de kwaliteit en onderhoud van de woningen zelf is naar ons idee onder de maat.

Wij vinden dat de onduidelijkheid over de toekomst en de lakse houding van Waterwegwonen om de woningen na te kijken, te inspecteren en de structurele gebreken zoals slechte ventilatie, schimmel, slecht hang en sluitwerk, lekkage, rioleringsproblemen te verhelpen een huurverlaging meer dan rechtvaardigt. Helaas zijn wij hierin door de huurders raad niet goed in vertegenwoordigd en heeft de huurders raad dit niet voor ons kunnen of willen bewerkstelligen dus moeten we dit zelf oppakken. We willen daarom een gebrekenlijst opstellen die tot deze huurverlaging moet leiden. We hebben hiervoor een gebrekenboek die Koos voor ons zal laten kopiëren bij Waterweg Wonen. Wij gaan hier actie op ondernemen.5 Overigen zaken ter tafel.


Onbetaald vrijwilligers werk:

Als vrijwilligers krijgen wij niets betaald, dat geldt voor het werk in de bewonersvereniging enhet vrijwilligerswerk voor de leefbaarheid in onze wijk.

Het kost ons als vrijwilliger heel veel tijd om ons in te zetten voor het belang van onze buurt en het organiseren van leefbaarheids initiatieven. Het is een dure tijd en elk uur wat geïnvesteerd wordt in het vrijwilligers werk is een uur waarin we geen betaalde arbeid kunnen verrichten.

Het zou jammer zijn als we deze tijd niet meer kunnen investeren in het opkomen voor de belangen van alle bewoners en het leefbaar houden van de wijk, want dit is echt nodig om de boel niet te laten verpauperen en we boeken nog steeds successen.

We willen als vrijwilligers de mogelijkheid onderzoeken of we toch op de een of andere manier enige bijdrage kunnen krijgen voor de vele uren die wij als vrijwilligers investeren in het algemeen belang, en natuurlijk  geen top salaris  maar een minimale bijdrage zoals de bestaande regeling  vrijwilligers vergoeding van maximaal 1700 euro per jaar. Dit zou al helpen om de uren enigszins te compenseren en ter beschikking te houden aan ons vrijwilligers werk.Schade:

Corrie heeft gemeld dat zij schade heeft aan haar camper doordat zij als vrijwilliger voor een hulpbehoevende bewoner een object heeft vervoerd in haar camper. Schade is ontstaan aan de kraan in haar keukenblok. In het verleden waren wij collectief bij de Gemeente Vlaardingen als vrijwilliger verzekerd.  Corrie onderzoekt of de schade via de gemeente is gedekt.

Om dit soort zaken in het vervolg te voorkomen onderzoeken wij de mogelijkheid voortaan een wagen of aanhanger te huren ofwel te lenen die geschikt is voor het beoogde  initiatief.Computer laptop:

Als een bewonersvereniging in een wijk met sociale huurwoningen en met inkomens op bijstandsniveau voelen wij ons verplicht om ons bestuurswerk met zo min mogelijk kosten te doen. Tot op heden is dit altijd gelukt en bleven de kosten beperkt tot wat kosten voor de bankrekening en de website. Helaas verlangt deze moderne tijd dat wij in het bezit moeten zijn van internet een telefoon een computer een printer en meer van dat soort zaken. Deze hoge kosten dragen wij zelf en dat is voor sommigen van ons niet langer meer op te brengen. Een oplossing zou zijn dat er zoals boven beschreven een kleine vrijwilligers vergoeding gegeven word maar omdat dit nog niet geregeld is zijn wij voornemens een computer aan te schaffen via het budget van de bewonersvereniging. Deze mogelijkheid is aanwezig maar we hebben er tot nu toe vanwege de bovenstaande overweging nog nooit gebruik van gemaakt. De laptop gaat binnen het bestuur circuleren zodat iedereen hier gebruik van kan maken. Ron gaat deze aanvraag samen met de aanvraag voor de reguliere kosten doen bij Waterweg Wonen.Leefbaarheids activiteit:

Corrie heeft een idee, en wil als buurt activiteit een kast of tafel aan het einde van haar tuin in de Meidoornstraat om gratis nog bruikbare spullen aan te bieden voor wie het wil of kan gebruiken. We proberen hiervoor het budget te gebruiken wat nog over is van ons leefbaarheids budget van de bewoners vereniging.  Corrie maakt een plan.Kosten en uitgaven van de bewonersvereniging:

De bewonersvereniging maak kosten en doet uitgaven, deze kosten en uitgaven worden jaarlijks gecontroleerd door Waterweg Wonen. Doorgaans worden deze kosten ook gecontroleerd door een kascommissie die aangesteld is door de leden  en het bestuur van de vereniging. Omdat dit binnen onze vereniging niet goed te organiseren is zullen in 2021 alle uitgaven en inkomsten ter goedkeuring via de email van het bestuur gedeeld worden zodat een ieder van het bestuur hiervan kennis kan nemen.

Hiermee is alles voldoende transparant en is een kas commissie niet meer noodzakelijk.6 Voortgang lopende zaken:

Onderstaand de lijst van zaken waar we mee bezig zijn of waren.


Groen is opgelost, oranje is gedeeltelijk opgelost, Rood zijn wij nog druk mee bezig.


 1. De woningen en balkons zien er niet uit en moeten worden schoongemaakt.
 2. We zijn het niet eens met hoe de woningen moeten worden opgeleverd als een bewoner gaat verhuizen. De hoge kosten die door Waterweg Wonen worden berekend voor het terugbrengen van de woning in de originele staat kunnen soms oplopen tot wel boven de tienduizend euro, ook al zijn de veranderingen door bewoners gedaan met (vaak mondelinge) toestemming van Waterweg Wonen en ookal wonen zij er al vele jaren en hebben qua huur in theorie de waarde van de woning al drie keer betaald.
 3. Ook zijn wij het niet eens met de staat waarin nieuwe huurders een woning moeten betrekken en dan vooral de tuin. Nieuwe bewoners worden vaak geconfronteerd met hoge kosten voor het verwijderen van bomen, stronken, struiken en het moeten plaatsen van een nieuwe schuur of schutting. Ook deze kosten kunnen in de honderden of soms duizenden euro lopen. En wat als deze mensen geen nieuwe schutting of onderhoud kunnen betalen? Dan zitten deze mensen en de buren jaren tegen troep aan te kijken en dat gaat wat ons betreft ten koste van het woongenot en het algehele aanzicht van onze wijk.
 4. Het groen, de struiken en bomen worden niet goed onderhouden vinden wij.
 5. Er worden vaak ratten gezien in de wijk dus vogels voeren is uit den boze willen we geen rattenplaag.
 6. De straten en trotoirs zijn in slechte staat en er moeten meer op en afritjes komen voor mindervaliden.
 7. Het vuil wat naast de containers wordt gezet, daar moet een oplossing voor komen bijvoorbeeld dagelijks een ophaalploeg of een vaste grofvuil dag.
 8. Het vuil op straat  en in de bosjes is enorm en daar moet zeker wat aan gedaan worden.
 9. Hardrijders in de wijk
 10. Drugdealers in de wijk
 11. Hondenbeleid geen poep op de stoep maar op de aangewezen uitlaatplekken die er dan wel moeten komen.
 12. De doorstroming in onze wijk.
 13. We zijn aangeduid als wijk waar wat meer aandacht voor moet zijn, wij zijn met alle betrokken instanties in gesprek.
 14. Lekkages in de woningen door het niet schoonhouden van de dakgoot.
 15. Er zijn twijfels over de manier waarop de portieken worden schoongemaakt.
 16. Schimmels in de badkamers hoe groot is het probleem?
 17. Werken de ventilatie systemen nog naar behoren?
 18. Huur verhoging is dat wel terecht? De huur word bepaald met een systeem van puntentelling. Zo leveren dubbelglas, isolatie, thermostaatkranen enz. allemaal punten op die samen de huur bepalen die gevraagd mag worden. Een leuke theorie maar wat als de deuren niet meer goed sluiten en er kieren zitten waar de koude buitenlucht gewoon langsstroomt, dan kunnen wat ons betreft de punten van de isolatie en dubbel glas vervallen. Met andere woorden de theorie komt veelal niet overeen met de praktijk. Onze huizen zijn door achterstallig onderhoud veelal slechter als dat ze op papier doen lijken, dus is huurverhoging mogelijk niet terecht.
 19. Het organiseren van leefbaarheidsprojecten zoals opruim- en opfleur acties.

 

 

 Te ondernemen acties vanuit deze vergadering

 1. Onderzoeken vergoeding vrijwilligerswerk
 2. Kopiëren gebrekenboek (koos)
 3. Schade Corrie (Corrie)
 4. Aanvragen laptob en reguliere bijdrage ( Ron)
 5. Technisch onderzoek woningen contact Allard Nieuwstraten (Corrie)
 6. Contact opnemen Doris Paalvast schoonmaak actie ( Corrie)
 7. In kaartbrengen gebreken woningen gebreken boek.
 8. Maken van een verslag van deze vergadering (Ron)
 9. Opzoeken of we zwart op wit hebben dat we vanaf het allereerste begin mogen meepraten toekomst muwi11 (Corrie)

 

Leefbaarheids initiatieven de nog in de maak zijn:

 1. De wijktuin
 2. Wijkkanjers (vrijwilligers vergoeding voor klussers van en in de wijk)
 3. De kast van Corrie.Volgende vergadering Woensdag 21 april 2021 13.30 uur.